0
  • Đăng nhập
 Hotlines: 096.3333.306
1

Sản Phẩm

X - GOLDWELL KS COLOR SHAMPOO

1,750,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 1000 (mll)

X - GOLDWELL KS COLOR SHAMPOO

670,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 250 (mll)

X - GOLDWELL KS RECONSTRUCT CONDITIONER

670,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 200 (mll)

X - GOLDWELL KS RECONSTRUCT CONDITIONER

1,750,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 1000 (mll)

X - GOLDWELL KS CONTROL SHAMPOO

1,750,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 1000 (mll)

X - GOLDWELL KS CONTROL CONDITIONER

6,700,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 200 (mll)

X - GOLDWELL KS COLOR CONDITIONER

670,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 200 (mll)

X - GOLDWELL KS CONTROL SHAMPOO

670,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 250 (mll)

X - GOLDWELL KS COLOR MASK

940,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 200 (mll)

X - GOLDWELL KS RECONSTRUCT SHAMPOO

670,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 250 (mll)

X - GOLDWELL KS REPOWER SPRAY

550,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 125 (mll)

X - GOLDWELL KS COLOR SPRAY

700,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 125 (mll)

X - GOLDWELL KS REPOWER VOLUME POST TREATMENT

500,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 125 (mll)

X - GOLDWELL KS RECONSTRUCT TREATMENT

500,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 125 (mll)

X - GOLDWELL KS RECONSTRUCT SPRAY

700,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 125 (mll)

X - GOLDWELL KS REPOWER TREATMENT

1,520,000 VNĐ

Màu : đỏ -Thể tích : 500 (mll)

Giải Thưởng

Giấy Chứng Nhận

Đối tác

Tân Thế Giới & Nghệ Sĩ